(+30) 25940 31215, (+30) 6977 860 575
Παραλία Οφρυνίου, Τούζλα, Ελλάδα

SERVICES

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση παράνομων κτιρίων ή κατασκευών ή αλλαγές χρήσης σύμφωνα με το νέο νόμο 4178/2013 «αντιμετώπιση παράνομων κατασκευών – περιβαλλοντική ισορροπία και άλλες διατάξεις».

Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία μας για τον ορθό και λεπτομερή χειρισμό κάθε περίπτωσης ξεχωριστά είναι η ακόλουθη:

1.An στον επιτόπιο έλεγχο της ιδιοκτησίας και σύγκριση της σημερινής του κατάστασης με τα επίσημα σχέδια που κατέχει η πολεοδομική Επιτροπή, εάν υπάρχουν
2. ενημέρωση του ιδιοκτήτη σχετικά με το κόστος νομιμοποίησης και τις επιλογές αποπληρωμής.
3. προετοιμασία των εγγράφων για την είσοδο στη νομική διευθέτηση παράνομων κτιρίων
4. μετά την καταβολή του προστίμου, το ακίνητο μετριέται με ακρίβεια και ακριβώς και παράγονται νέα συστήματα που αντανακλούν την τρέχουσα διαμόρφωση.
5. την καταβολή του κόστους νομιμοποίησης μέσω του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής.
6. τεκμηρίωση της ολοκλήρωσης και του πιστοποιητικού νομιμότητας της διαδικασίας.

Η προαναφερθείσα διαδικασία που αποτελείται από 6 βήματα απλουστεύονται ακόμη περισσότερο μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας του παράνομου κτιρίου – χωρίς τη συμμετοχή των υπηρεσιών Πολεοδομίας και του χρονοχρόνου γραφειονομικώς Διαδικασία.

Τρόποι καταβολής του κόστους διακανονισμού

-Μία πληρωμή με 20 μειώσεις του συνολικού κόστους
-10 μείωση του συνολικού κόστους διακανονισμού με προκαταβολή 30 από το ποσό και το υπόλοιπο μέσω δόσεων
-Μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις του ελάχιστου €50 εκάστη χωρίς μείωση

Οι κλάδοι των κτιρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται για περίπου 36 περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ κατά την περίοδο 2000-2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24, μία από τις πιο σημαντικές αυξήσεις στην Ευρώπη. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα Ελληνικά κτίρια είναι ιδιαίτερα υψηλής έντασης ενέργειας, είναι η γήρανση τους και η έλλειψη ενσωμάτωσης της σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω της έλλειψης σχετικών νόμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

-Μερική ή πλήρης έλλειψη θερμικής μόνωσης
-Τεχνολογία παλαιών πλαισίων παραθύρων (υαλοπίνακες/μονό γυαλί)

-Ελλιπής ηλιακή προστασία των νότιων και Δυτικών προσώπων
-Ανεπαρκής αξιοποίηση του μεγάλου ηλιακού δυναμικού της χώρας
-Ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης με αποτέλεσμα χαμηλή παραγωγή

Τα οφέλη της αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των υπαρχόντων κτιρίων είναι τα εξής:

-Οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ιδίως σήμερα με τις ολοένα αυξανόμενες τιμές της βενζίνης
-Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος
-Ενισχύει το εσωτερικό κλίμα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής
-Αυξήστε το κόστος ενός ακινήτου, ως κτίριο με υψηλή ενεργειακή κλάση (ανώτερη από β) είναι πιο αποδοτική από οικονομική πλευράς από ένα κτίριο με χαμηλότερη κλάση ενεργειακής απόδοσης και ως εκ τούτου μπορεί να κερδίσει ένα υψηλότερο ποσό ενοικίασης/πώλησης

Η εφαρμογή όλων αυτών των παρεμβάσεων (π.χ. θερμομόνωση, αντικατάσταση πλαισίων παραθύρων, αναβάθμιση της θέρμανσης – ψύξη – συστήματα ζεστού νερού, συστήματα σκίασης, πράσινες στέγες) προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με βάση τη μελέτη της ενέργειας του κτιρίου Κατανάλωση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το θέμα των οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε είδους ιδιωτικού οικιστικού έργου. Με άριστη γνώση των ισχυόντων νόμων, προετοιμάζουμε την έρευνα, εκφτιάχνουμε την οικοδομικές άδειες και εποπτεύουμε την κατασκευή του κτιρίου σας.

Οι εργολάβοι μας που επιλέγονται υπό αυστηρά κριτήρια, σε συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, θα αναλάβουν την κατασκευή του κτιρίου σας, υπό τη συνεχή και ενδελεχή επίβλεψη των έμπειρων συνεργατών/συνεργατών της εταιρείας μας.

Αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση παράνομων κτιρίων ή κατασκευών ή αλλαγές χρήσης σύμφωνα με το νέο νόμο 4178/2013 «αντιμετώπιση παράνομων κατασκευών – περιβαλλοντική ισορροπία και άλλες διατάξεις».

Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία μας για τον ορθό και λεπτομερή χειρισμό κάθε περίπτωσης ξεχωριστά είναι η ακόλουθη:

1.An στον επιτόπιο έλεγχο της ιδιοκτησίας και σύγκριση της σημερινής του κατάστασης με τα επίσημα σχέδια που κατέχει η πολεοδομική Επιτροπή, εάν υπάρχουν
2. ενημέρωση του ιδιοκτήτη σχετικά με το κόστος νομιμοποίησης και τις επιλογές αποπληρωμής.
3. προετοιμασία των εγγράφων για την είσοδο στη νομική διευθέτηση παράνομων κτιρίων
4. μετά την καταβολή του προστίμου, το ακίνητο μετριέται με ακρίβεια και ακριβώς και παράγονται νέα συστήματα που αντανακλούν την τρέχουσα διαμόρφωση.
5. την καταβολή του κόστους νομιμοποίησης μέσω του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής.
6. τεκμηρίωση της ολοκλήρωσης και του πιστοποιητικού νομιμότητας της διαδικασίας.

Η προαναφερθείσα διαδικασία που αποτελείται από 6 βήματα απλουστεύονται ακόμη περισσότερο μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας του παράνομου κτιρίου – χωρίς τη συμμετοχή των υπηρεσιών Πολεοδομίας και του χρονοχρόνου γραφειονομικώς Διαδικασία.

Τρόποι καταβολής του κόστους διακανονισμού

-Μία πληρωμή με 20 μειώσεις του συνολικού κόστους
-10 μείωση του συνολικού κόστους διακανονισμού με προκαταβολή 30 από το ποσό και το υπόλοιπο μέσω δόσεων
-Μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις του ελάχιστου €50 εκάστη χωρίς μείωση