Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχει ως σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και γι’ αυτό το λόγο παρέχονται κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας/ενός διαμερίσματος, να ελαχιστοποιήσει τα έξοδα θέρμανσης, έχοντας όφελος έως και 70% του κόστους των εργασιών που επιδοτούνται (επιλέξιμες παρεμβάσεις), και όλα αυτά χωρίς την υποχρέωση έκδοσης άδειας εργασιών από την πολεοδομία.

Εργασίες που επιδοτούνται (επιλέξιμες παρεμβάσεις):

-Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (κέλυφος)
-Μόνωση ταράτσας/στέγης
-Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
-Αναβάθμιση/αντικατάσταση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης

Το πρόγραμμα αφορά κατοικία που:

-Βρίσκεται σε τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
-Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της κατηγορίας Δ
-Έχει οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικά έγγραφα
-Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Για παράδειγμα, για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας συνολικού κόστους 10.000 €, εσείς θα πληρώσετε ΜΟΝΟ 3.000 €, εφόσον πληροίτε τα κατάλληλα εισοδηματικά κριτήρια. Το υπόλοιπο κόστος των εργασιών επιχορηγείται από το πρόγραμμα.